Komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana 2 mēnešus

Iepirkuma ID: 
CSP 2011/10
Iepirkuma priekšmets: 

Komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšana 2 mēnešus

Procedūras veids: 

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta iepirkums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
19.05.2011 - 10:00
Lēmuma pieņemšanas datums: 
19.05.2011
Piegādātājs un līgumsumma: 

SIA "Averoja", Ls 15 672.17

Iepirkuma saturs: 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta desmito daļu uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts tikai Pasūtītāja izvēlētiem pretendentiem.