Iepirkumi par kuriem ir pieņemts lēmums

Iepirkuma ID Iepirkuma priekšmets Lēmuma pieņemšanas datums Piegādātājs un līgumsumma Procedūras veids
CSP 2017/11 ERAF

Oficiālās statistikas portāla dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes nodrošināšana Piezīme: Iepirkums ir pārtraukts.

16.11.2017

Atklāts konkurss

CSP 2017/10

Telpu remontdarbi

25.10.2017

SIA "Jumis HB", 38 350.87 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums

CSP 2017/09

Robežu šķērsojošo personu izlasveida apsekojuma veikšana

02.11.2017

SIA "RAIT Custom Research Baltic", 52 869.00 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2017/08

Integrētās statistisko datu apstrādes un vadības sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana

12.09.2017

SIA "iSoft Solutions", 82 148.76 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2017/07

Sociālās statistikas datu noliktavas funkcionalitātes pilnveidošana

20.06.2017

SIA "iSoft Solutions", 78 992.10 EUR

Atklāts konkurss

CSP 2017/06

Telpu remontdarbi

15.05.2017

SIA "Jumis HB", 146 789.90 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums

CSP 2017/05

Serveru un disku masīva paplašināšanas iepirkums Svarīgi: Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017. gada 18.jūlijā plkst.10 (110.kab.)!

24.07.2017

SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas:
1.daļa - 52 000.00 EUR bez PVN
2.daļa - 137 770.00 EUR bez PVN

Atklāts konkurss

CSP 2017/04

Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas drošības vadības sistēmas sertificēšana atbilstoši ISO 27001-2013

26.04.2017

SIA "ANALYTICA", 41 000,00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums

CSP 2017/03

Rezerves kopiju veidošanas programmatūras licenču atbalsta atjaunošana

20.02.2017

SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas", 30 394,20 EUR

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkums

CSP 2017/02

Mediju monitoringa un analīzes iepirkums

16.02.2017

SIA"LETA", 19 116.00 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas iepirkums

CSP 2017/01

Obligātās veselības pārbaudes veikšana

26.01.2017

SIA "Možums - 1", 14 063.94 EUR bez PVN

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 16. daļas iepirkums