Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Kaspars Vasaraudzis 67366820 daļas vadītājs Kaspars.Vasaraudzis@csb.gov.lv
Jānis Bute 67366888 vecākais referents Janis.Bute@csb.gov.lv
Anna Velika 67366976 vecākais referents Anna.Velika@csb.gov.lv
Signe Saliņa 67366939 vecākais referents Signe.Salina@csb.gov.lv