Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ieva Zemeskalna 67366602 vadītājs Ieva.Zemeskalna@csb.gov.lv
Kaspars Vasaraudzis 67366820 vadītāja vietnieks Kaspars.Vasaraudzis@csb.gov.lv
Mārīte Grīntāle 67366976 vecākais referents Marite.Grintale@csb.gov.lv
Lelde Arnicāne 67366892 vecākais referents Lelde.Arnicane@csb.gov.lv