Dokumenti publiskajai apspriešanai

Dokumenti publiskajai apspriešanai

Normatīvā akta projekts 

Kontaktpersona
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”
Anotācija
Pielikums
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā
Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts " Oficiālās statistikas programmas 2018. – 2020. gadam noteikumi"

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Evija Vinciuna,
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas
vadītāja

tālr.:67366634

e-pasts: Evija [dot] Vinciuna [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”  

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi”

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts

"Statistisko klasifikāciju saraksts un šajā sarakstā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtība"

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv 
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017. – 2019. gadam. (Projekts)
Anotācija
Pielikums
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Pētersons,

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas

vecākais referents

tālr.: 67366619 

e-pasts: Arturs [dot] Petersons [at] csb [dot] gov [dot] lv