Dokumenti publiskajai apspriešanai

Dokumenti publiskajai apspriešanai

Normatīvā akta projekts 

Kontaktpersona

Ministru kabineta noteikumu projekts „ Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatora noteikumi”  

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas, iesniegšanas un aizpildīšanas noteikumi”

 

Anotācija

 

Pielikums

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv

Ministru kabineta noteikumu projekts

"Statistisko klasifikāciju saraksts un šajā sarakstā iekļauto statistisko klasifikāciju ieviešanas, uzturēšanas un publicēšanas kārtība"

Anotācija

Pielikums

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Ieva Začeste,
Juridiskās un pārvaldes organizācijas departamenta
direktore
tālr.: 67366897
e-pasts: Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv 
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2017. – 2019. gadam. (Projekts)
Anotācija
Pielikums
Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

Artūrs Pētersons,

Statistikas plānošanas un standartizācijas daļas

vecākais referents

tālr.: 67366619 

e-pasts: Arturs [dot] Petersons [at] csb [dot] gov [dot] lv