Datu savākšanas un apstrādes centri

Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Ira Rieksta 63324686 centra vadītājs Ira.Rieksta@csb.gov.lv
Baiba Apse 63350366 centra vadītāja vietnieks Baiba.Apse@csb.gov.lv
Mudīte Glūdiņa 63350367 vecākais referents Mudite.Gludina@csb.gov.lv
Aina Gudermane 63350379 statistiķis Aina.Gudermane@csb.gov.lv
Kristīne Saussērde 63350376 statistiķis Kristine.Sausserde@csb.gov.lv
Dace Drulle 63350375 statistiķis Dace.Drulle@csb.gov.lv
Indira Švinberga 63350373 statistiķis Indira.Svinberga@csb.gov.lv
Vija Freimane 63350380 statistiķis Vija.Freimane@csb.gov.lv
Kitija Birze 63350382 statistiķis Kitija.Birze@csb.gov.lv
Sarmīte Celma 63350383 statistiķis Sarmite.Celma@csb.gov.lv
Tamāra Tarasova 63350384 statistiķis Tamara.Tarasova@csb.gov.lv
Svetlana Štrāle 63350369 statistiķis Svetlana.Strale@csb.gov.lv
Dace Bergmane 63350368 statistiķis Dace.Bergmane@csb.gov.lv
Inta Kiršteine 63350381 statistiķis Inta.Kirsteine@csb.gov.lv
Dzintra Megne 63350377 statistiķis Dzintra.Megne@csb.gov.lv
Ruta Punclava 63350372 statistiķis Ruta.Punclava@csb.gov.lv
Ligita Matisone 63350370 statistiķis Ligita.Matisone@csb.gov.lv
Adrese:  Liepājas iela 37, Kuldīga, LV-3301, fakss: 63320400

 

Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Jānis Bērziņš 64223549 centra vadītājs Janis.Berzins@csb.gov.lv
Rita Ozoliņa 64207649 centra vadītāja vietnieks Rita.Ozolina@csb.gov.lv
Inese Kokina 64207650 vecākais referents Inese.Kokina@csb.gov.lv
Liene Krasta 64207657 statistiķis Liene.Krasta@csb.gov.lv
Helēna Silerova 64207659 statistiķis Helena.Silerova@csb.gov.lv
Aina Reke 64207656 statistiķis Aina.Reke@csb.gov.lv
Dace Kalniņa 64207641 statistiķis Dace.Kalnina@csb.gov.lv
Brigita Bierne 64207648 statistiķis Brigita.Bierne@csb.gov.lv
Kitija Celmiņa 64207644 statistiķis Kitija.Celmina@csb.gov.lv
Tatjana Arāja 64207658 statistiķis Tatjana.Araja@csb.gov.lv
Ruta Dīcmane 64207660 statistiķis Ruta.Dicmane@csb.gov.lv
Iveta Eglīte 64207655 statistiķis Iveta.Eglite@csb.gov.lv
Irēna Kāpostiņa 64207642 statistiķis Irena.Kapostina@csb.gov.lv
Vizma Grundmane 64207654 statistiķis Vizma.Grundmane@csb.gov.lv
Inese Bajāre 64207652 statistiķis Inese.Bajare@csb.gov.lv
Evija Frīdberga 64207653 statistiķis Evija.Fridberga@csb.gov.lv
Antra Lūse 64207645 statistiķis Antra.Luse@csb.gov.lv
Aleksandra Jastržemska 64207647 statistiķis Aleksandra.Jastrzemska@csb.gov.lv
Irita Ikauniece 64207643 statistiķis Irita.Ikauniece@csb.gov.lv
Adrese: Meža iela 7, Valmiera, LV-4201, fakss: 64231494

 

Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs
Vārds Uzvārds Telefona numurs Amats E-pasts
Konstantīna Seile 65381387 centra vadītājs Konstantina.Seile@csb.gov.lv
Ruta Kirilova 65307460 centra vadītāja vietnieks Ruta.Kirilova@csb.gov.lv
Ināra Rutkovska 65381389 vecākais referents Inara.Rutkovska@csb.gov.lv
Heonija Vjakse 65307463 statistiķis Heonija.Vjakse@csb.gov.lv
Ināra Meluškāne 65307459 statistiķis Inara.Meluskane@csb.gov.lv
Tatjana Berjoza 65307462 statistiķis Tatjana.Berjoza@csb.gov.lv
Līga Bartule 65307457 statistiķis Liga.Bartule@csb.gov.lv
Vilma Brice 65307458 statistiķis Vilma.Brice@csb.gov.lv
Ļubova Denisova 65307468 statistiķis Lubova.Denisova@csb.gov.lv
Kristīne Mainole-Paševiča 65307457 statistiķis Kristine.Mainole@csb.gov.lv
Silvija Onckule 65307464 statistiķis Silvija.Onckule@csb.gov.lv
Tatjana Egle 65307452 statistiķis Tatjana.Egle@csb.gov.lv
Zinaida Urča 65307450 statistiķis Zinaida.Urca@csb.gov.lv
Zane Veigule 65307467 statistiķis Zane.Veigule@csb.gov.lv
Inita Vucāne 65307461 statistiķis Inita.Vucane@csb.gov.lv
Silvija Borbale 65307455 statistiķis Silvija.Borbale@csb.gov.lv
Adrese:  A.Paulāna 3a, Preiļi, LV-5301, fakss: 65307466