Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefona numurs E-pasts
Ieva Aināre Matemātiskā nodrošinājuma daļa departamenta direktora vietnieks 67366877 Ieva [dot] Ainare [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inese Balode Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments departamenta direktora vietnieks 67366843 Inese [dot] Balode [at] csb [dot] gov [dot] lv
Elga Bendrāte Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa departamenta direktora vietnieks 67366889 Elga [dot] Bendrate [at] csb [dot] gov [dot] lv
Gundega Kuzmina Informācijas daļa departamenta direktora vietnieks 67366933 Gundega [dot] Kuzmina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tatjana Junsone Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366907 Tatjana [dot] Junsone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Daiga Dille Sistēmanalīzes un standartizācijas daļa daļas vadītājs 67366722 Daiga [dot] Dille [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inga Oksentjuka Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366683 Inga [dot] Oksentjuka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Irina Barsukova Administratīvo datu apstrādes daļa daļas vadītājs 67366670 Irina [dot] Barsukova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Sarmīte Krēģere Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366700 Sarmite [dot] Kregere [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ieva Pauļuka Kvalitātes vadības daļa daļas vadītājs 67366770 Ieva [dot] Pauluka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Vija Vizule Finanšu resursu uzskaites daļa daļas vadītājs 67366885 Vija [dot] Vizule [at] csb [dot] gov [dot] lv
Madara Liepiņa Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa daļas vadītājs 67366953 Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Līga Meļko Vides un enerģētikas statistikas daļa daļas vadītājs 67366863 Liga [dot] Melko [at] csb [dot] gov [dot] lv
Intars Abražuns Gada nacionālo kontu daļa daļas vadītājs 67366846 Intars [dot] Abrazuns [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ieva Vanaga Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa daļas vadītājs 67366738 Ieva [dot] Vanaga [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ira Rieksta Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 63324686 Ira [dot] Rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilona Kallione Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa daļas vadītājs 67366893 Ilona [dot] Kallione [at] csb [dot] gov [dot] lv
Valentīna Logina Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366723 Valentina [dot] Logina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilgvars Kaparkalējs Uzņēmuma finanšu un investīciju statistikas daļa daļas vadītājs 67366969 Ilgvars [dot] Kaparkalejs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Melita Vītola Interviju organizācijas daļa daļas vadītājs 67366912 Melita [dot] Vitola [at] csb [dot] gov [dot] lv