Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefona numurs E-pasts
Madars Deaks Juridiskā daļa departamenta direktora vietnieks 67366642 Madars [dot] Deaks [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilona Millere Statistisko datu vākšanas organizācijas daļa departamenta direktora vietnieks 67366879 Ilona [dot] Millere [at] csb [dot] gov [dot] lv
Gundega Kuzmina Statistikas izplatīšanas daļa departamenta direktora vietnieks 67366933 Gundega [dot] Kuzmina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inese Balode Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments departamenta direktora vietnieks 67366843 Inese [dot] Balode [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Zukula Sociālās statistikas departaments departamenta direktora vietnieks 67366847 Baiba [dot] Zukula [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jūlija Drozdova Statistiskās metainformācijas uzturēšanas daļa daļas vadītājs 67366781 Julija [dot] Drozdova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Daiga Dille Sistēmanalīzes un standartizācijas daļa daļas vadītājs 67366722 Daiga [dot] Dille [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilona Kallione Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa daļas vadītājs 67366893 Ilona [dot] Kallione [at] csb [dot] gov [dot] lv
Vija Vizule Finanšu resursu uzskaites daļa daļas vadītājs 67366885 Vija [dot] Vizule [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ira Rieksta Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 63324686 Ira [dot] Rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jānis Jonikāns Tehniskās ekspluatācijas un saimniecības daļa daļas vadītājs 67366764 Janis [dot] Jonikans [at] csb [dot] gov [dot] lv
Madara Liepiņa Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa daļas vadītājs 67366953 Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Nataļja Dubkova Patēriņa cenu indeksu daļa daļas vadītājs 67366644 Natalja [dot] Dubkova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Kaspars Vasaraudzis Vadība/Priekšnieka sekretariāts daļas vadītājs 67366820 Kaspars [dot] Vasaraudzis [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dzidra Ceihnere Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļa daļas vadītājs 67366814 Dzidra [dot] Ceihnere [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilgvars Kaparkalējs Uzņēmuma finanšu un investīciju statistikas daļa daļas vadītājs 67366969 Ilgvars [dot] Kaparkalejs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inga Oksentjuka Lielo komersantu datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366683 Inga [dot] Oksentjuka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Edīte Miezīte Transporta un tūrisma statistikas daļa daļas vadītājs 67366810 Edite [dot] Miezite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Egons Strazdiņš Informātikas tehniskā daļa daļas vadītājs 67366765 Egons [dot] Strazdins [at] csb [dot] gov [dot] lv
Daina Gulbe Komunikācijas daļa daļas vadītājs 67366922 Daina [dot] Gulbe [at] csb [dot] gov [dot] lv