Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārdskārtošanas ikona Struktūrvienība Amats Telefona numurs E-pasts
Liene Āboliņa Ienākumu un dzīves apstākļu statistikas daļa vecākais referents 67366727 Liene [dot] Abolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Intars Abražuns Gada nacionālo kontu daļa vadītājs 67366846 Intars [dot] Abrazuns [at] csb [dot] gov [dot] lv
Larisa Afanasjeva Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366718 Larisa [dot] Afanasjeva [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ieva Aināre Matemātiskā nodrošinājuma daļa direktora vietnieks 67366877 Ieva [dot] Ainare [at] csb [dot] gov [dot] lv
Uldis Ainārs Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments direktors 67366920 Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv
Gaļina Aleksejeva Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366702 Galina [dot] Aleksejeva [at] csb [dot] gov [dot] lv
Oskars Alksnis Administratīvo datu apstrādes daļa datu bāzes analītiķis 67333761 Oskars [dot] Alksnis [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inta Andersone Lauksaimniecības statistikas daļa vecākais referents 67366978 Inta [dot] Andersone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Apse Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs vadītāja vietnieks 63350366 Baiba [dot] Apse [at] csb [dot] gov [dot] lv
Solveiga Apsīte Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366692 Solveiga [dot] Apsite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tatjana Arāja Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs statistiķis 64207658 Tatjana [dot] Araja [at] csb [dot] gov [dot] lv
Aļona Arhipenko Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa vecākais referents 67366940 Alona [dot] Arhipenko [at] csb [dot] gov [dot] lv
Lelde Arnicāne Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa vecākais referents 67366975 Lelde [dot] Arnicane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Anita Auziņa Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366710 Anita [dot] Auzina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inese Bajāre Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs statistiķis 64207652 Inese [dot] Bajare [at] csb [dot] gov [dot] lv
Līga Bajore Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa vecākais referents 67366633 Liga [dot] Bajore [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jolanta Baldunčika Patēriņa cenu indeksu daļa vecākais referents 67366606 Jolanta [dot] Balduncika [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tatjana Ballode Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa vecākais referents 67366726 Tatjana [dot] Ballode [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inese Balode Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments direktora vietnieks 67366843 Inese [dot] Balode [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Baļule Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa vecākais referents 67366643 Baiba [dot] Balule [at] csb [dot] gov [dot] lv