Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amatskārtošanas ikona Telefona numurs E-pasts
Inga Sprūde Lietvedības un arhīva daļa arhīvists 67366750 Inga [dot] Sprude [at] csb [dot] gov [dot] lv
Rita Ozoliņa Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītāja vietnieks 64207649 Rita [dot] Ozolina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Apse Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītāja vietnieks 63350366 Baiba [dot] Apse [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ruta Kirilova Preiļu telefoninterviju centrs centra vadītāja vietnieks 65307460 Ruta [dot] Kirilova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jānis Bērziņš Valmieras datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 64223549 Janis [dot] Berzins [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ira Rieksta Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs centra vadītājs 63324686 Ira [dot] Rieksta [at] csb [dot] gov [dot] lv
Konstantīna Seile Preiļu telefoninterviju centrs centra vadītājs 65381387 Konstantina [dot] Seile [at] csb [dot] gov [dot] lv
Gita Ķiņķevska Ceturkšņa nacionālo kontu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366791 Gita [dot] Kinkevska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Lolita Sokolova Finanšu resursu uzskaites daļa daļas vadītāja vietnieks 67366623 Lolita [dot] Sokolova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Liene Rimonte Valsts finanšu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366787 Liene [dot] Rimonte [at] csb [dot] gov [dot] lv
Inese Medne Gada nacionālo kontu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366799 Inese [dot] Medne [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilva Damroze Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366636 Ilva [dot] Damroze [at] csb [dot] gov [dot] lv
Vizbulīte Karzubova Īstermiņa statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366712 Vizbulite [dot] Karzubova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dina Brīdaka Statistikas izplatīšanas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366890 Dina [dot] Bridaka [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilze Januška Lauksaimniecības statistikas daļa daļas vadītāja vietnieks 67366896 Ilze [dot] Januska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jeļena Voronova Matemātiskā nodrošinājuma daļa daļas vadītāja vietnieks 67366864 Jelena [dot] Voronova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Mārtiņš Liberts Matemātiskā nodrošinājuma daļa daļas vadītāja vietnieks 67334629 Martins [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dāvis Liberts Patēriņa cenu indeksu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366867 Davis [dot] Liberts [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dāvis Stepāns Programmatūras izstrādes daļa daļas vadītāja vietnieks 67366985 Davis [dot] Stepans [at] csb [dot] gov [dot] lv
Rita Brice Ražotāju cenu indeksu daļa daļas vadītāja vietnieks 67366862 Rita [dot] Brice [at] csb [dot] gov [dot] lv