Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienībakārtošanas ikona Amats Telefona numurs E-pasts
Andra Jansone Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa daļas vadītājs 67366812 Andra [dot] Jansone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Elīna Jermacāne Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa vecākais referents 67366776 Elina [dot] Jermacane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Lāsma Menģelsone Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa informācijas sistēmu administrators 67366905 Lasma [dot] Mengelsone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ēriks Podneks Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa informācijas sistēmu administrators 67366817 Eriks [dot] Podneks [at] csb [dot] gov [dot] lv
Liāna Goblika Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa statistiķis 67366992 Liana [dot] Goblika [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jana Veldre-Bludiņa Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa statistiķis 67366999 Jana [dot] Veldre [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ņina Garma Administratīvo datu apstrādes daļa datu bāzes analītiķis 67366639 Nina [dot] Garma [at] csb [dot] gov [dot] lv
Oskars Alksnis Administratīvo datu apstrādes daļa datu bāzes analītiķis 67333761 Oskars [dot] Alksnis [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Vasele Administratīvo datu apstrādes daļa datu bāzes analītiķis 67366651 Baiba [dot] Vasele [at] csb [dot] gov [dot] lv
Irina Barsukova Administratīvo datu apstrādes daļa daļas vadītājs 67366670 Irina [dot] Barsukova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Agnese Ušča Administratīvo datu apstrādes daļa datu bāzes analītiķis 67366959 Agnese [dot] Usca [at] csb [dot] gov [dot] lv
Iveta Melgalve Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366733 Iveta [dot] Melgalve [at] csb [dot] gov [dot] lv
Solveiga Apsīte Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366692 Solveiga [dot] Apsite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Anastasija Jēkabsone Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366693 Anastasija [dot] Jekabsone [at] csb [dot] gov [dot] lv
Arta Žīgure Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366964 Arta [dot] Zigure [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ruta Udrovska Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366734 Ruta [dot] Udrovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Aija Blicava Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366728 Aija [dot] Blicava [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ināra Liepaskalna Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa daļas vadītājs 67366805 Inara [dot] Liepaskalna [at] csb [dot] gov [dot] lv
Elita Pabērza Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366730 Elita [dot] Paberza [at] csb [dot] gov [dot] lv
Irina Butorina Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa statistiķis 67366942 Irina [dot] Butorina [at] csb [dot] gov [dot] lv