Darbinieku kontaktinformācija

Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefona numurs E-pasts
Aija Žīgure Vadība/Priekšnieka sekretariāts priekšnieks 67366850 Aija [dot] Zigure [at] csb [dot] gov [dot] lv
Kaspars Misāns Vadība/Priekšnieka sekretariāts priekšnieka vietnieks 67366872 Kaspars [dot] Misans [at] csb [dot] gov [dot] lv
Norberts Tālers Vadība/Priekšnieka sekretariāts priekšnieka vietnieks 67366650 Norberts [dot] Talers [at] csb [dot] gov [dot] lv
Uldis Ainārs Informācijas un komunikācijas departaments departamenta direktors 67366920 Uldis [dot] Ainars [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ieva Začeste Juridiskais un pārvaldes organizācijas departaments departamenta direktors 67366897 Ieva [dot] Zaceste [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ramona Skakunova Statistikas datu apstrādes departaments departamenta direktors 67366880 Ramona [dot] Skakunova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Armands Plāte Lauksaimniecības un vides statistikas departaments departamenta direktors 67366894 Armands [dot] Plate [at] csb [dot] gov [dot] lv
Lolita Grase Cenu statistikas departaments departamenta direktors 67366678 Lolita [dot] Grase [at] csb [dot] gov [dot] lv
Dace Tomase Makroekonomiskās statistikas departaments departamenta direktors 67366844 Dace [dot] Tomase [at] csb [dot] gov [dot] lv
Maranda Behmane Sociālās statistikas departaments departamenta direktors 67366878 Maranda [dot] Behmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Pāvels Onufrijevs Informātikas departaments departamenta direktors 67366807 Pavels [dot] Onufrijevs [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilze Skujeniece Uzņēmumu statistikas departaments departamenta direktors 67366951 Ilze [dot] Skujeniece [at] csb [dot] gov [dot] lv
Janīna Dišereite Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departaments departamenta direktors 67366913 Janina [dot] Disereite [at] csb [dot] gov [dot] lv
Jolanta Minkevica Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments departamenta direktors 67366629 Jolanta [dot] Minkevica [at] csb [dot] gov [dot] lv
Elita Kalniņa Ceturkšņa nacionālo kontu daļa departamenta direktora vietnieks 67366961 Elita [dot] Kalnina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Baiba Zukula Sociālās statistikas metodoloģijas daļa departamenta direktora vietnieks 67366847 Baiba [dot] Zukula [at] csb [dot] gov [dot] lv
Sarmīte Prole Uzņēmumu un organizāciju reģistra daļa departamenta direktora vietnieks 67366882 Sarmite [dot] Prole [at] csb [dot] gov [dot] lv
Madars Deaks Juridiskā daļa departamenta direktora vietnieks 67366642 Madars [dot] Deaks [at] csb [dot] gov [dot] lv
Ilona Millere Statistisko datu vākšanas organizācijas daļa departamenta direktora vietnieks 67366879 Ilona [dot] Millere [at] csb [dot] gov [dot] lv
Anita Raubena Lauksaimniecības statistikas daļa departamenta direktora vietnieks 67366977 Anita [dot] Raubena [at] csb [dot] gov [dot] lv