Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Vecākais referents

Cenu statistikas departaments,
Ražotāju cenu indeksu daļa

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

28.09.2016

Vecākais referents

Cenu statistikas departaments,
Patēriņa cenu indeksu daļa

670–870 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

08.10.2016

Referents

Cenu statistikas departaments,
Ražotāju cenu indeksu daļa

570–711 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes II līmenī (7. mēnešalgu grupa).

28.09.2016

Informācijas sistēmu administrators (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

745–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 19.5 apakšsaimes II A līmenī (8. mēnešalgu grupa)

28.09.2016

Vecākais referents

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Kvalitātes vadības daļa

756–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 17. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

04.10.2016

Intervētājs Rīgā

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa – akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes II līmenī (7. mēnešalgu grupa).

30.09.2016