Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Vecākais referents

Cenu statistikas departaments,
Ražotāju cenu indeksu daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

03.12.2014

Referents

Cenu statistikas departaments,
Ražotāju cenu indeksu daļa

no euro 570,00 līdz euro 711,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

03.12.2014

Intervētājs Rīgā (divas vakances)

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa- akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši "Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību".

01.12.2014

Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

24.11.2014

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Uzņēmumu statistikas departaments,
Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

24.11.2014