Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Sabiedrisko attiecību speciālists (uz noteiktu laiku)

Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments,
Informācijas un komunikācijas daļa

no EUR 750,00 līdz EUR 1100,00 (atbilstoši darba pieredzei profesionālajā jomā)

23.12.2014

Statistiķis

Kuldīgas datu savākšanas un apstrādes centrs

no euro 449,00 līdz euro 635,00 (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

19.12.2014

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Gada nacionālo kontu daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

28.12.2014

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departaments, Valsts finanšu daļa

No euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

21.12.2014

Statistiķis

Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

no euro 449,00 līdz euro 635,00 (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

19.12.2014

Intervētājs Rīgā (divas vakances)

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa- akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši "Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību".

19.12.2014

Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

28.12.2014

Vecākais referents

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu finanšu un investīciju statistikas daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

28.12.2014