Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departament,
Valsts finanšu daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa)

16.12.2015

Telefonintervētājs Preiļos (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments,
Interviju organizācijas daļa

no euro 560,00 līdz euro 650,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes II līmenī (7.mēnešalgu grupa)

01.12.2015

Intervētājs Rīgā – 2 vakances

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa – akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

15.12.2015

Vecākais referents

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Kvalitātes vadības daļa

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 17. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa)

10.12.2015