Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Datu bāzes programmētājs

Informātikas departaments,
Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa

pārbaudes laikā: euro 800,00 mēnesī; pēc pārbaudes laika: euro 900,00 mēnesī.

24.09.2014

Referents (uz noteiktu laiku)

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

no 610.00 līdz 730.00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

06.09.2014

Vecākais referents

Sociālās statistikas departaments,
Darba samaksas statistikas daļa

no 670.00 līdz 750.00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

06.09.2014