Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Intervētājs Cēsīs un Cēsu novadā- 1 vakance

Sociālās statistikas departaments, Interviju organizācijas daļa

Akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši „ Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”.

19.09.2014

Datu bāzes programmētājs

Informātikas departaments,
Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa

pārbaudes laikā EUR 800,00 mēnesī; pēc pārbaudes laika EUR 900,00 mēnesī

24.09.2014

Datu bāzes programmētājs

Informātikas departaments,
Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa

pārbaudes laikā: euro 800,00 mēnesī; pēc pārbaudes laika: euro 900,00 mēnesī.

24.09.2014

Statistiķis

Preiļu datu savākšanas un apstrādes centrs

no euro 449,00 līdz euro 635,00 (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

28.09.2014

Intervētājs Rīgā - 1 vakance

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši „ Noteikumiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”.

19.09.2014

Vecākais referents

Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļa

no 756,00 euro līdz 856,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

01.10.2014