Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Datu bāzes programmētājs

Informātikas departamenta
Pielietojuma programmatūras izstrādes daļa

Pārbaudes laikā - 800,- eiro mēnesī, pēc pārbaudes laika - 894,- eiro mēnesī.

20.02.2016

Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa

no 670,- eiro līdz 800,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

23.02.2016

Intervētājs darbam Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novados - 1 vakance

Sociālās statistikas departaments
Interviju organizācijas daļa

Darba samaksa - akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.  

14.02.2016

Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Sociālās statistikas departaments
Tautas skaitīšanas daļa

no 750,- eiro līdz 880,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III B līmenī (10.mēnešalgu grupa).

23.02.2016

Statistikas matemātiķis (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Matemātiskā nodrošinājuma daļa

no 756,- eiro līdz 850,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

28.02.2016

Datortehnikas inženieris

Informātikas departaments,
Informātikas tehniskās daļa

No eiro 745,- līdz euro 900,- atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 19.5 apakšsaimes II A līmenī (8.mēnešalgu grupa)

27.02.2016

Intervētājs Rīgā

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa – akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

29.02.2016