Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departamenta Ceturkšņa nacionālo kontu daļa

no 669,00 euro līdz 800,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

29.07.2014

Statistiķis (uz noteiktu laiku)

Sociālās statistikas departaments

Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

no euro 520,- līdz euro 610,- (atbilstoši profesionālajai pieredzei).

11.08.2014

Mājsaimniecību apsekojumu intervētājs Rīgā

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

04.08.2014