Darba piedāvājumi

Šajā sadaļā ir informācija par Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) vakancēm.  Lai apskatītu vakantā amata prasības, nepieciešamo kvalifikāciju un pieteikšanās kārtību, spiediet uz saitēm zemāk redzamajā tabulā.

Atcerieties, ka katram darba sludinājumam ir noteikts pieteikšanās termiņš. Pieteikumi, kuri ir tikuši iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiks izskatīti. Iesniedzot savu pieteikumu uz vakanto amata vietu, lūdzu, pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi nepieciešamie dokumenti un izgatavotas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu fotokopijas.

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Pārliecināties, vai Jūsu pieteikums ir saņemts, varat, piezvanot pa tālruni 67366851 vai 67366853.

Amats Struktūrvienībakārtošanas ikona Atalgojums Pieteikšanās termiņš

Vecākais referents

Cenu statistikas departaments,
Patēriņa cenu indeksu daļa 

670–870 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

08.05.2016

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Valsts finanšu daļa

670–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

10.05.2016

Vecākais referents

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Valsts finanšu daļa

670–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

10.05.2016

Statistiķis

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējas tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

450–630 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes I B līmenī (6. mēnešalgu grupa).

13.05.2016

Intervētājs Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadā

Sociālās statistikas departaments,
Interviju organizācijas daļa
 

Darba samaksa – akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši MK 29.01.2013. noteikumiem Nr.66„ Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.   

03.05.2016

Intervētājs Rīgā (divas vakances)

Sociālās statistikas departaments,
Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Darba samaksa - akorda alga par kvalitatīvām un pieņemtām aptaujas anketām, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

15.05.2016