Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Pamatpienākumi: 
 • padziļināti apgūt un pielietot praksē uz administratīvajiem datu avotiem balstītas tautas skaitīšanas metodoloģiju;
 • piedalīties kārtējās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbos, t.sk līdzdarboties administratīvo datu avotu izpētē un datu kvalitātes novērtēšanā;
 • piedalīties tautas skaitīšanas datu bāzes, datu un meta datu daudzdimensiju tabulu un tekstuālo meta datu sagatavošanā;
 • piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un kvalitātes ziņojuma sagatavošanā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,informātikā, statistikā, matemātikāvai socioloģijā;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar ekonomiku, informātiku, statistiku, matemātiku vai socioloģiju saistītos amatos;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access);
 • IBM SPSS Statistics vai līdzīgas programmaspārzināšana;
 • pieredze darbā ar lielām datu bāzēm (MS SQL);
 • ļoti labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas par ANO un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas jomā un prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī;
 • vēlama pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā. 

Amata apraksts pdf

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 670,- eiro līdz 800,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
21.03.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.