Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments
Tautas skaitīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku – līdz 2023.gada 30.decembrim)

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties uz administratīvo datu avotu datiem balstītas tautas skaitīšanas metodoloģijas izstrādāšanā un tās pielietošanā, sekojot jaunākajām tendencēm un teorētiskajām nostādnēm līdzīgu metožu pielietošanā;
 • piedalīties administratīvo datu avotu datu kvalitātes analīzes metožu izstrādāšanā to piemērošanā, novērtējot iegūtos rezultātus tautas skaitīšanas kvalitātes ziņojuma sagatavošanai;
 • piedalīties datu kvalitātes kontrolē un datu bāzes sagatavošanā, saņemto administratīvo datu integrācijā datu bāzē, nepieciešamo aprēķinu un imputāciju veikšanā, izmantojot arī Pārvaldes regulāro izlases veida apsekojumu datus;
 • piedalīties tautas skaitīšanas datu pārbaudē, apstrādē un padziļinātā analīzē,  publikāciju veidošanā, balstoties uz tautas skaitīšanā no administratīvo datu avotiem iegūtajiem datiem;
 • piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un kvalitātes ziņojuma sagatavošanā;
 • vadīt starptautiskos projektus vai piedalīties to izpildē, pārstāvēt Pārvaldi vietējās un starptautiskās institūcijās.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,informātikā, statistikā, matemātikāvai socioloģijā;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar ekonomiku, informātiku, statistiku, matemātiku vai socioloģiju saistītos amatos;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access);
 • IBM SPSS Statistics  vai līdzīgas programmaspārzināšana;
 • pieredze darbā ar lielām datu bāzēm (MS SQL);
 • ļoti labas analītiskās  prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas par ANO un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas jomā un prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī;
 • vēlama pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā. 

Amata apraksts .pdf

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 750,- eiro līdz 880,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III B līmenī (10.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
21.03.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.