Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departamenta
Transporta un tūrisma statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • pārzināt un aktualizēt Latvijas tūrisma statistikas metodoloģiju atbilstoši starptautiskajām prasībām;
 • veikt Iedzīvotāju apsekojuma par atpūtas un darījuma braucieniem sagatavošanas, apstrādes, analīzes, kopsavilkumu sagatavošanas un izplatīšanas procesus;
 • līdzdalība statistiskās informācijas sagatavošanā Pārvaldes publikācijām, datu bāzēm un lietotāju pieprasījumiem;
 • līdzdalība starpinstitūciju apspriedēs, darba grupu sanāksmēs par tūrisma statistikas jautājumiem.
   
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, tūrisma organizācijā un vadībā vai socioloģijā;
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē;
 • pieredze darbā ar liela apjoma datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas : Excel, Word);
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas komunikācijas prasmes.
   

Amata apraksts (.pdf)

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,- eiro līdz 800,- eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
07.02.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV–1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.