Statistiķis (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments

Mājsaimniecību apsekojumu sagatavošanas un kontroles daļa

Amats: 

Statistiķis (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
  • veikt Mājsaimniecību budžetu apsekojuma (turpmāk-MBA) dienasgrāmatu kontroli un   datu ievadi MS Access vidē;
  • veikt MBA pārbaudes un datu ievada  procesā atklāto kļūdu reģistrēšanu un datu labošanu;
  • veikt intervētāju, kuri veic intervijas respondentu mājsaimniecībās, darba kontroli un pārbaužu rezultātu apkopojumu;
  • veikt citus pienākumus, savas kompetences robežās, pēc daļas vadītāja norādījuma.
Prasības pretendentam: 
  • vismaz profesionālā vidējā vai vispārējā vidējā izglītība;
  • labas sadarbības un komunicēšanas prasmes;
  • labas prasmes darbā ar datoru (MS Word, MS Excel);
  • valsts valodas prasme ne zemāka par vidējā līmeņa augstāko pakāpi ( B2).

Priekšrocības pretendentam ar pieredzi  mājsaimniecību un personu intervētāju darba pārraudzīšanā vairāk par vienu gadu.

Amata apraksts

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 520,- līdz euro 610,- (atbilstoši profesionālajai pieredzei).

Pieteikšanās termiņš: 
11.08.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikumu (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt LR CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137. Konsultācijas pa tālruni 67366812.