Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • Izstrādāt priekšlikumu centralizētai nacionālās, Eiropas un starptautiskās oficiālās statistikas plānošanai Oficiālās statistikas sistēmas (OSS) līmenī (ieskaitot Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) plānošanas dokumentu apspriešanu un apriti OSS);
 • piedalīties Eiropas statistikas produktu kataloga un Oficiālās statistikas programmas sasaistes modeļa izstrādē;
 • piedalīties Oficiālās statistikas programmas un CSP Darba plāna sasaistes modeļa izstrādē;
 • izstrādāt datu nosūtīšanas uz Eurostat uzraudzības kārtību tām nacionālajām statistikas iestādēm, kas nodrošina Eiropas statistiku (ONAs);
 • piedalīties vispārējo kvalitātes prasību noteikšanā dažādām statistikas iestāžu grupām;
 • uzturēt Statistikas iestāžu kontaktpersonu sarakstu un organizēt CSP OSS koordinācijas elektronisko pastkasti;
 • izstrādāt sadarbības līgumu ar ONAs maketu, nodrošinot dzīvotspējīgu mehānismu CSP koordinējošās funkcijas realizēšanai attiecībā uz Eiropas statistikas jautājumiem;
 • piedalīties oficiālās statistikas izmaksu aprēķināšanas apraksta sagatavošanā;
 • organizēt sanāksmes ar statistikas iestādēm;
 • piedalīties ONAs statusa izvērtēšanā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • labas analītiskās prasmes (dažādu informācijas, datu apkopojumu, pārskatu, prezentāciju sagatavošana);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • prasme strukturēt informāciju, formulēt un argumentēt viedokli gan mutvārdos, gan rakstos;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • labas datorprasmes (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint);
 • prasme elektroniski strādāt ar liela apjoma dokumentiem;
 • augsta atbildības sajūta;
 • radošums, iniciatīva un vēlme nepārtraukti un patstāvīgi mācīties.
   
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 17.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
24.05.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67332458.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.