Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • pārzināt Latvijā piemēroto ārējās tirdzniecības statistikas metodiku, kā arī ANO un Eiropas Savienības statistikas biroja izstrādātās ārējās tirdzniecības statistikas sastādīšanas metodes;
 • veikt ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitātes analīzi, nepieciešamos aprēķinus, sagatavot datu apkopojumus un slēdzienus;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju par ārējo tirdzniecību dažādiem statistikas izdevumiem (preses izlaidumiem, publikācijām), ieskaitot datu izplatīšanu caur CSP publiskajām datubāzēm;
 • sagatavot informāciju par ārējo tirdzniecību datu lietotājiem (starptautiskajām organizācijām, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, citām CSP struktūrvienībām).

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinībās, finansēs, statistikā vai matemātikā;
 • pieredze attiecīgā profesijā vai specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS Access);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
08.05.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.