Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • pārzināt Latvijā piemēroto ārējās tirdzniecības statistikas metodiku, kā arī ANO un Eiropas Savienības statistikas biroja izstrādātās ārējās tirdzniecības statistikas sastādīšanas metodes;
 • veikt pirmatnējās ārējās tirdzniecības statistiskās informācijas apkopojumu pārbaudi un administratīvo datu kvalitātes analīzi;
 • pilnveidot preču vidējo cenu aprēķina algoritmu, savlaicīgi veicot izlecēju analīzi un bloķēšanu;
 • veikt  Intrastat datu kvantitatīvo un kvalitatīvo salīdzināšanu ar administratīvajiem datiem;
 • izstrādāt priekšlikumus un pilnveidot datu savākšanas, apstrādes metodes ar mērķi uzlabot ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas statistiku regulējošo likumdošanu aktu prasībām;
 • sniegt mutiskas un rakstiskas konsultācijas respondentiem par Intrastat pārskatu aizpildīšanu.

Apamta apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, statistikā vai matemātikā;
 • pieredze attiecīgā profesijā vai specialitātē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS Access,MS Powerpoint);
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes saimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
22.01.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.