Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Iedzīvotāju statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanā;
 • piedalīties datubāžu veidošanā, kvalitātes izvērtēšanā, uzturēšanā un datu analīzē, izmantojot gan tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūto informāciju no Iedzīvotāju reģistra, gan informāciju no citiem administratīvo datu avotiem;
 • apkopot datus, tos analizēt, izdarīt aprēķinus, gatavot kopsavilkuma statistiskās tabulas saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu un atbilstoši datu lietotāju pieprasījumiem;
 • veikt datubāžu un sagatavoto kopsavilkuma datu loģisko un matemātisko kontroli;
 • uz iegūto individuālo statistikas datu pamata veidot un analizēt kopsavilkuma informāciju, salīdzināt to ar citiem pieejamiem datu avotiem, sagatavot priekšlikumus informācijas kvalitātes paaugstināšanas jomā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā (vai tām tuva profila);
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office lietotnes: Excel, Word, Access);
 • prasmes darbā ar vismaz vienu no statistisko aprēķinu programmām (IBM SPSS Statistics, SAS, R, Stata);
 • pieredze darbā ar lielām datubāzēm (piemēram, MS SQL);
 • angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
 

Pieteikšanās termiņš: 
20.01.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.