Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents 

Pamatpienākumi: 
 • padziļināti apgūt un pielietot praksē uz administratīvajiem datu avotiem balstītas tautas skaitīšanas metodoloģiju;
 • piedalīties kārtējās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbos, t.sk līdzdarboties administratīvo datu avotu izpētē un datu kvalitātes novērtēšanā;
 • piedalīties tautas skaitīšanas datubāzes, datu un metadatu daudzdimensiju tabulu un tekstuālo metadatu sagatavošanā;
 • piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un kvalitātes ziņojuma sagatavošanā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā,socioloģijā  vai informātikā,vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība citā jomā, kas papildināta ar nozarei atbilstošām studijām;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Access);
 • IBM SPSS Statistics  vai līdzīgas programmaspārzināšana;
 • zināšanas un pieredze datu bāzu veidošanā un uzturēšanā;
 • pieredze darbā ar lielām datu bāzēm (MS SQL);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietošanā statistiskās informācijas attēlošanā;
 • vēlama pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā. 
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, darba vietu Rīgas centrā;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

820–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).
 

Pieteikšanās termiņš: 
18.03.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.