Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu strukturālās un inovāciju statistikas daļa 

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt uzņēmumu gada strukturālās statistikas un kompleksā gada pārskata par uzņēmumu darbību datu apstrādi, kvalitātes pārbaudi un analīzi;
 • nodrošināt uzņēmumu gada strukturālās statistikas datu automātisko aprēķinu, validāciju un datu kopsavilkumu sagatavošanu un darbību;
 • aktualizēt un papildināt uzņēmumu gada strukturālās statistikas datus CSP datu bāzē;
 • sagatavot statistisko informāciju izplatīšanai ārējiem un iekšējiem statistikas lietotājiem, nodrošināt starptautiskās organizācijas ar pieprasīto informāciju;
 • sniegt konsultācijas uzņēmumiem, organizācijām, citu statistikas daļu darbiniekiem un datu lietotājiem par pārskatu aizpildīšanu un metodoloģijas jautājumiem;
 • piedalīties starptautiskajos projektos, eksperimentālajos pētījumos vai apsekojumos uzņēmumu gada strukturālās statistikas jomā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai statistikā (tai skaitā, ar statistikas matemātiķa kvalifikāciju);
 • vēlama darba pieredze ar ekonomiku, finanšu analīzi, statistiku vai matemātiku saistītos amatos;
 • pieredze darbā ar datubāzēm;
 • ļoti labas datorprasmes (MS Office lietojumprogrammas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas grāmatvedībā;
 • vēlamas prasmes darbā ar kādu no statistisko aprēķinu programmām (SAS, SPSS, R vai līdzīgu);
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

669–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa). 

Pieteikšanās termiņš: 
28.06.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kurus aicināsim uz otro kārtu.