Darba piedāvājums – vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Lauksaimniecības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • savlaicīgas un ticamas statistiskās informācijas par lauksaimniecību apkopošana, analīze un izplatīšana;
 • līdzdalība lauku saimniecību struktūras apsekojuma sagatavošanā, organizācijā un realizācijā;
 • līdzdalība statistisko datu publikāciju sagatavošanā, CSP datubāzes tabulu pilnveidošanā;
 • sadarbība ar respondentiem un statistikas datu lietotājiem;
 • iesaistīšanās starptautisko projektu realizācijā lauksaimniecības statistikas jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai lauksaimniecības jomā;
 • zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības  un Latvijas Republikas tiesību aktiem lauksaimniecības jomā;
 • vēlama pieredze statistiskās informācijas apstrādē un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word, Access, PowerPoint);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas komunikācijas prasmes.

Amata apraksts (.pdf)

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
23.08.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.