Darba piedāvājums - vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • sagatavot Valsts statistiskās informācijas programmas (VSIP) projektu;
 • saskaņot un reģistrēt CSP un citu valsts institūciju valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugus;
 • piedalīties CSP Darba plāna izstrādāšanā, kontrolē un dokumentācijas sagatavošanā par statistikas pārskatu un anketu veidlapām;
 • aktualizēt statistikas jomu reglamentējošo Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes datubāzi Compendium.

Darba pienākumu veikšanas gaitā jāsadarbojas ar CSP struktūvienībām un citām valsts institūcijām – jāmāk paskaidrot, jāpanāk rezultāts.

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • teicamas latviešu valodas (īpaši - rakstos) zināšanas;
 • iepriekšēja darba pieredze un ļoti labas prasmes strādāt elektroniski ar liela apjoma dokumentiem (MS Word, MS Excel, MS Access (lietotāja līmenī));
 • zināšanas par dokumentu apriti valsts pārvaldē;
 • pieredze ārējo normatīvo aktu projektu izstrādē valsts pārvaldē;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes, pieredze sadarboties ar dažāda līmeņa darbiniekiem;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas prezentācijas prasmes.

Amata apraksts (.pdf)

Mēs piedāvājam: 
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas;
 • pozitīvu un dinamisku darba vidi;
 • profesionālu kolēģu komandu;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
15.06.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.