Darba piedāvājums - vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt ārējās tirdzniecības statistikas datu kvalitātes analīzi, nepieciešamos aprēķinus, sagatavot datu apkopojumus un slēdzienus;
 • sagatavot nepieciešamo informāciju par ārējo tirdzniecību dažādiem statistikas izdevumiem (preses izlaidumiem, publikācijām), ieskaitot datu izplatīšanu caur CSP publiskajām datu bāzēm;
 • sagatavot informāciju par ārējo tirdzniecību datu lietotājiem (starptautiskajām organizācijām, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, citām CSP struktūrvienībām).
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, statistikā vai  matemātikā;
 • izpratne par Eiropas statistikas sistēmu un dalībvalstu statistikas iestāžu lomu tajā;
 • zināšanas un izpratne par ārējās tirdzniecības nozares jautājumiem;
 • darba pieredze informācijas apstrādē un datu kvalitātes analīzē ne mazāka par gadu;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts (.pdf)

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00

Pieteikšanās termiņš: 
24.02.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.