Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • apstrādāt un analizēt no Valsts ieņēmumu dienesta saņemtos datus, kas satur informāciju no Vienotā administratīvā dokumenta (VAD) un Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas, lai sagatavotu ārējās tirdzniecības statistikas datus;
 • izstrādāt un aktualizēt datu apstrādes un kontroles algoritmus, koordinēt šo algoritmu uzturēšanu darba kartībā atbilstoši ārējās tirdzniecības statistikas metodikai;
 • saskaņā ar noslēgtiem līgumiem un ES likumdošanas aktu prasībām sagatavot un nosūtīt Latvijas Bankai, Eiropas Savienības institūcijām un starptautiskām organizācijām ārējās tirdzniecības statistikas informāciju.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, finansēs, vadībzinībās, statistikā vai matemātikā;
 • zināšanas un izpratne par ārējās tirdzniecības nozares jautājumiem;
 • vēlama darba pieredze ekonomisko rādītāju apkopošanā un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word), MS Access zināšanas lietpratēja līmenī tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts (.pdf).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
11.02.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.