Darba piedāvājums - vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Vides un enerģētikas statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties valsts energobilances sagatavošanā;
 • sadarboties ar starptautiskajām organizācijām par enerģētikas statistikas jautājumiem;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar energoresursu apriti un vides problēmām;
 • sagatavot statistikas datus CSP publikācijām, kā arī datubāzēm.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā vai vides zinātnēs (ar specializāciju enerģētikā);
 • zināšanas un izpratne par ES direktīvām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā;
 • pieredze darbā, saistītā ar enerģētikas jomu;
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē;
 • pieredze darbā ar liela apjoma datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Ar amata aprakstu var iepazīties šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

Pieteikšanās termiņš: 
28.04.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.