Darba piedāvājums - vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Gada nacionālo kontu daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt statistisko rādītāju apkopošanu, aprēķinu un analīzi gada iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekta rādītāju iegūšanai un to piemērošanu piedāvājuma–izlietojuma tabulu vajadzībām;
 • pilnveidot gada iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekta rādītājuaprēķinu metodoloģiju, veikt aprēķinus piedāvājuma – izlietojuma tabulu vajadzībām;
 • analizēt daļas vajadzībām lietoto pieejamo bāzes informāciju un sniegt priekšlikumus par jaunu informācijas avotu piesaistīšanu un/vai nepieciešamajām izmaiņām informācijas avotu saturā, statistisko datu plūsmu organizēšanā;
 • piedalīties statistisko datu publikāciju sagatavošanā, veikt publicēto datu analīzi un revīzijas; nodrošināt statistikas datu pieprasījumu izpildi savas kompetences ietvaros.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā;
 • izpratne par Eiropas statistikas sistēmu un dalībvalstu statistikas iestāžu lomu tajā;
 • vēlamas zināšanas par nacionālo kontu sistēmu;
 • vēlama darba pieredze ekonomisko rādītāju apkopošanā un analīzē;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 

Amata apraksts ir pieejams šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
20.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.