Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties tautas skaitīšanā savākto datu analīzē un publikāciju veidošanā, balstoties uz tautas skaitīšanā iegūtajiem datiem;
 • piedalīties tautas skaitīšanas meta datu, daudzdimensiju tabulu (hiperkubu) un tekstuālo meta datu sagatavošanā;
 • piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un tālākajā kvalitātes ziņojuma sagatavošanā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai informātikā;
 • pieredze ar ekonomiku vai informātiku saistītā darbā ilgāka par diviem gadiem;
 • pieredze darbā ar lielām datubāzēm;
 • pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā;
 • statistisko aprēķinu programmas SPSS pārzināšana;
 • labas datorprasmes (MS Access, MS Excel, MS Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir pieejams šeit (doc).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

Pieteikšanās termiņš: 
05.02.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.