Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Iedzīvotāju statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties personas datu bāzes izveidošanā, uzturēšanā, datu analīzē un kvalitātes izvērtēšanā;
 • piedalīties iedzīvotāju skaita, dabiskās kustības un migrācijas datu sagatavošanā;
 • piedalīties iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanas metodoloģijas izstrādē.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā;
 • prasmes darbā ar vismaz vienu no statistikas programmām (SPSS, SAS, R, Stata);
 • pieredze darbā ar lielām datu bāzēm (MS SQL vai līdzīgām);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • saskarsmes prasmes un vēlēšanās strādāt komandā.
   

Amata apraksts ir pieejams šeit (docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
30.01.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.