Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un organizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
  • uzturēt un pilnveidot Apsekojumu un aprēķinu dokumentēšanas sistēmu, konsultēt tās lietotājus un nodrošināt tajā esošo projektu aprakstu publicēšanu CSP mājaslapā;
  • piedalīties uz ISO 9001:2008 balstītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un attīstības darbu veikšanā;
  • veikt ar Eiropas Statistikas Prakses kodeksa ieviešanu valsts statistikas sistēmā saistītus uzdevumus.

Darba pienākumu veikšanas gaitā jāsadarbojas ar CSP struktūvienībām un citām valsts institūcijām.

Ar amata aprakstu var iepazīties šeit.

Prasības pretendentam: 
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • vēlama izglītība/apmācības vai darba pieredze kvalitātes vadības jomā;
  • darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • ļoti labas latviešu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstos);
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • ļoti labas datorprasmes (Ms Office aplikācijas: Word, Excel, PowerPoint, Access), pieredze strādāt ar dažādiem informācijas tehnoloģiju rīkiem;
  • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470,00 līdz Ls 630,00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
24.11.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.