Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt uzņēmumu gada strukturālās statistikas un kompleksā gada pārskata par uzņēmumu darbību datu apstrādi, kvalitātes pārbaudi un analīzi;
 • nodrošināt uzņēmumu gada strukturālās statistikasfinanšu pielikumu datu sagatavošanu;
 • sagatavot statistisko informāciju izplatīšanai ārējiem un iekšējiem statistikas lietotājiem, nodrošināt starptautiskās organizācijas ar pieprasīto informāciju;
 • sniegt konsultācijas uzņēmumiem, organizācijām, citu statistikas daļu darbiniekiem un datu lietotājiem par pārskatu aizpildīšanu un metodoloģijas jautājumiem;
 • piedalīties starptautiskajos projektos, eksperimentālajos pētījumos vai apsekojumos uzņēmumu gada strukturālās statistikas jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai statistikā (tai skaitā, ar statistikas matemātiķa kvalifikāciju);
 • ne mazāk kā gada pieredze ar ekonomiku, finanšu analīzi vai statistiku saistītā darbā;
 • pieredze darbā ar datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • vēlamas pamatzināšanas grāmatvedībā;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

No Ls 470,00 līdz Ls 630,00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
23.10.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijuiesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.