Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Uzņēmumu finanšu un strukturālās statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt uzņēmumu gada strukturālās statistikas un kompleksā gada pārskata par uzņēmumu darbību datu apstrādi, kvalitātes pārbaudi un analīzi;
 • nodrošināt uzņēmumu gada strukturālās statistikas finanšu pielikumu datu sagatavošanu;
 • sagatavot statistisko informāciju izplatīšanai ārējiem un iekšējiem statistikas lietotājiem, nodrošināt starptautiskās organizācijas ar pieprasīto informāciju;
 • sniegt konsultācijas uzņēmumiem, organizācijām, citu statistikas daļu darbiniekiem un datu lietotājiem par pārskatu aizpildīšanu un metodoloģijas jautājumiem.
 • piedalīties starptautiskajos projektos, eksperimentālajos pētījumos vai apsekojumos uzņēmumu gada strukturālās statistikas jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā (vai tai tuva profila) vai statistikā;
 • ne mazāk kā gada pieredze ar ekonomiku, finanšu analīzi vai statistiku saistītā darbā;
 • pieredze darbā ar datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint);
 • vēlamas pamatzināšanas grāmatvedībā;
 • precizitāte un labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
09.06.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums, aptaujas lapa un apliecinājuma veidlapa par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.