Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
  • piedalīties 2011.gada tautas skaitīšanā savākto datu pārbaudē, apstrādē un analīzē;
  • piedalīties tautas skaitīšanas kopsavilkuma datu izplatīšanā, tajā skaitā publikāciju, veidošanā.
Prasības pretendentam: 
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai informātikā;
  • pieredze darbā ar SQL datu bāzēm, statistiskās programmas SPSS pārzināšana;
  • labas angļu valodas zināšanas;
  • pieredze darbā ar statistikas datiem un daudzdimensiju tabulu veidošanu tiks uzskatīta par priekšrocību.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470.00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
27.05.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijuiesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.