Darba piedāvājums - Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības statistikas departaments
Vides un enerģētikas statistikas daļa

Amats: 

vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • metodoloģiski vadīt un koordinēt īstermiņa enerģētikas statistikas uzdevumu izpildi;
 • piedalīties valsts energobilances sagatavošanā;
 • sadarboties ar starptautiskajām organizācijām par enerģētikas statistikas jautājumiem;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar energoresursu apriti un vides problēmām;
 • sagatavot statistikas datus CSP publikācijām, kā arī datubāzēm.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides zinātnēs (ar specializāciju enerģētikā);
 • zināšanas un izpratne par ES direktīvām un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā;
 • pieredze darbā, saistītā ar enerģētikas jomu;
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē;
 • pieredze darbā ar liela apjoma datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Access, Excel, Word, PowerPoint );
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

Ls 470,00 (atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam)

Pieteikšanās termiņš: 
04.03.2013
Iesniedzamie dokumenti: 

Pretendenta iesniegums, aptaujas lapa un apliecinājuma veidlapa par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

Pretendenta iesniegums

Aptaujas lapa

Apliecinājuma veidlapa

Aizpildītās veidlapas kopā ar augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijuiesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas. Konsultācijas pa tālruni 67366851 vai 67366853.