Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • izstrādāt Oficiālās statistikas programmas (turpmāk – OSP) projektu trim gadiem, sagatavot to iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • koordinēt OSP sagatavošanu citās oficiālās statistikas ražojošajās iestādēs;
 • uzraudzīt Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas procesa par OSP īstenošanu, pēc nepieciešamības aktualizēt procesu sadarbībā ar Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas speciālistu;
 • piedalīties Pārvaldes Darba plāna izstrādāšanā un izpildes kontrolē;
 • piedalīties Eiropas statistikas produktu kataloga un OSP sasaistes modeļa izstrādē;
 • piedalīties OSP un Pārvaldes Darba plāna sasaistes modeļa izstrādē;
 • piedalīties oficiālās statistikas izmaksu aprēķināšanas apraksta sagatavošanā;
 • pēc vajadzības informēt Pārvaldes darbiniekus par izmaiņām statistisko darbu plānošanas jautājumos un/vai organizēt Pārvaldes darbiniekiem apmācības par tiem;
 • pēc vajadzības organizēt iekšzemes seminārus un sniegt konsultācijas par amata pienākumos iekļautajiem jautājumiem.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • spēja patstāvīgi sagatavot prezentācijas ar darbu saistītiem jautājumiem un uzstāties vidēji lielas auditorijas priekšā;
 • zināšanas par tiesību aktu izstrādi un darba organizēšanu valsts pārvaldē;
 • pamatzināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem;
 • prasme elektroniski strādāt ar liela apjoma dokumentiem;
 • prasme strukturēti analizēt dažādus datus, piemeklējot atbilstošas metodiskās pieejas;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes;
 • prasme strādāt komandā un patstāvīgi plānot savu darbu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datorprasmes (Ms Office: Word, Excel, Access, PowerPoint);
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • darba pieredze valsts pārvaldē tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam: 
 • atbilstoši profesionālajai pieredzei, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

Pieteikšanās termiņš: 
05.08.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi), iesniegt personīgi CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), vai e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu