Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Matemātiskā nodrošinājuma daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku) 

Pamatpienākumi: 
 • Izstrādāt, pielietot un pilnveidot personu un mājsaimniecību apsekojumu matemātiskās metodoloģijas (izlašu plānošana un atlase, datu svēršana, trūkstošo datu imputācija, atlases kļūdu novērtēšana).

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, matemātikā vai saistītā jomā;
 • teorētiskās zināšanas matemātiskajā statistikā;
 • praktiskā pieredze datu apstrādē un analīzē;
 • prasme strādāt ar MS Office (MS Word, MS Excel, MS Powerpoint);
 • prasme strādāt ar skaitļošanas programmu R, IBM SPSS Statistics (vai līdzīgu);
 • angļu valodas zināšanas vismaz vidējā līmenī (B1);
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
   
Mēs piedāvājam: 
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–1100 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

Pieteikšanās termiņš: 
25.07.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.