Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Pamatpienākumi: 
 • veikt zinātnes un augstākās izglītības statistikas datu loģisko un matemātisko kontroli, analīzi, aprēķinus, lai sagatavotu nepieciešamo kopsavilkumu informāciju;
 • veikt izglītības administratīvo datu kvalitātes novērtēšanu un iespēju nodrošināt EC Regulas par izglītības statistiku prasības;
 • nodrošināt atbildes uz informācijas lietotāju datu pieprasījumiem savas kompetences ietvaros;
 • piedalīties apsekojumu sagatavošanā, organizēšanā, veikšanā, datu kvalitātes novērtēšanā un iegūto rezultātu analīzē zinātnes statistikas jomā;
 • koordinēt sadarbību ar programmētājiem statistisko pārskatu apstrādes laikā;
 • komunikācija ar respondentiem datu vākšanas un datu analīzes procesā.

 Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā, vai socioloģijā;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru (MS Office lietotnes: Excel, Word, Access);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • pieredze statistikas darbā, pieredze darbā ar datu bāzēm un prasmes darbā ar statistisko aprēķinu programmu IBM SPSS Statistics tiek uzskatīta par priekšrocību.
   
Mēs piedāvājam: 
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–850 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.

Pieteikšanās termiņš: 
26.06.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366792.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.