Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Makroekonomiskās statistikas departaments,
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • pārzināt Latvijā piemēroto ārējās tirdzniecības statistikas metodiku, kā arī ANO un Eiropas Savienības statistikas biroja izstrādātās ārējās tirdzniecības statistikas sastādīšanas metodes
 • sagatavot datu apkopojumus un slēdzienus;
 • sagatavot informāciju par ārējo tirdzniecību datu lietotājiem (starptautiskajām organizācijām, Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem, citām CSP struktūrvienībām);
 • sagatavot nepieciešamo informāciju par ārējo tirdzniecību izplatīšanu CSP publiskajām datu bāzē.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai informācijas tehnoloģiju jomā;
 • darba pieredze liela apjoma informācijas apstrādē un datu analīzē ne mazāka par gadu;
 • labas datorprasmes (MS Office lietotnes: Excel, Access);
 • pieredze darbā ar skaitļošanas programmu IBM SPSS Statistics tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
15.06.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67332458.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz konkursa otro kārtu.