Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības un vides statistikas departaments,
Lauksaimniecības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • veikt starptautiskajai metodoloģijai atbilstošas lauksaimniecības statistiskās informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu;
 • veikt starptautiskajai metodoloģijai atbilstošas lauksaimniecības statistiskās informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu;
 • nodrošināt savlaicīgas un ticamas statistiskās informācijas par piena pārstrādi, zvērkopību un inkubāciju apkopošanu, analīzi un izplatīšanu;
 • pilnveidot statistikas datu ieguves un aprēķinu metodoloģiju;
 • sagatavot lauksaimniecības statistisko informāciju Pārvaldes publikācijām un datubāzei, pilnveidot tabulu maketus;
 • nodrošināt statistikas datu pieprasījumu izpildi savas kompetences ietvaros;
 • sniegt konsultācijas respondentiem un datu lietotājiem lauksaimniecības statistikas jautājumos;
 • organizēt sadarbību ar citām vietējām institūcijām lauksaimniecības statistikas jomā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai ar lauksaimniecību saistītā jomā;
 • zināšanas un izpratne par Eiropas Savienības pamatnostādnēm, Eiropas Savienības jautājumiem statistikas jomā;
 • pieredze statistiskās informācijas apstrādē un analīzē, un darbā ar liela apjoma datubāzēm;
 • precizitāte;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office aplikācijas: MS Excel, MS Word);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
   
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–830 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9.mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
31.05.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (veidlapa ir pieejama elektroniskā veidā CSP mājaslapas www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67332458.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.