Darba piedāvājums - vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Statistikas plānošanas un standartizācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • izstrādāt Oficiālās statistikas programmas (turpmāk – OSP) projektu trim gadiem, sagatavot to iesniegšanai apstiprināšanai Ministru kabinetā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • koordinēt OSP sagatavošanu citās oficiālās statistikas ražojošajās iestādēs;
 • uzraudzīt Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas procesa par OSP īstenošanu, pēc nepieciešamības aktualizēt procesu sadarbībā ar Pārvaldes Kvalitātes vadības sistēmas speciālistu;
 • piedalīties Pārvaldes Darba plāna izstrādāšanā un izpildes kontrolē;
 • piedalīties Eiropas statistikas produktu kataloga un OSP sasaistes modeļa izstrādē;
 • piedalīties OSP un CSP Darba plāna sasaistes modeļa izstrādē;
 • piedalīties oficiālās statistikas izmaksu aprēķināšanas apraksta sagatavošanā;
 • pēc vajadzības informēt Pārvaldes darbiniekus par izmaiņām statistisko darbu plānošanas jautājumos un/vai organizēt Pārvaldes darbiniekiem apmācības par tiem;
 • pēc vajadzības organizēt iekšzemes seminārus un sniegt konsultācijas par dienesta pienākumos iekļautajiem jautājumiem.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • zināšanas par darba organizēšanu valsts pārvaldē;
 • pieredze sadarboties ar dažāda līmeņa darbiniekiem;
 • spēja patstāvīgi sagatavot prezentācijas par ar darbu saistītiem jautājumiem un uzstāties vidēji lielas auditorijas priekšā;
 • zināšanas par tiesību aktu izstrādi valsts pārvaldē;
 • prasme elektroniski strādāt ar liela apjoma dokumentiem;
 • pamatzināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem;
 • prasme strukturēti analizēt dažādus datus, piemeklējot atbilstošas metodiskās pieejas;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas prasmes, kā arī prasme strukturēt informāciju;
 • prasme strādāt komandā un patstāvīgi plānot savu darbu;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas datorprasmes (Ms Office lietojumprogrammas: Word, Excel, Access, PowerPoint);
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos.
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

800–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 17.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
24.05.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67332458.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.