Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • veikt Oficiālās statistikas programmas izpildi izglītības, kultūras, zinātnes un veselības statistikas jomā:
 • piedalīties administratīvo datu kvalitātes izvērtēšanā, uzturēšanā un datu analīzē, izmantojot gan tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūto informāciju no atbilstošo nozaru ministrijām, gan informāciju no citiem administratīvo datu avotiem;
 • piedalīties personu/mājsaimniecību apsekojumu ieviešanā (metodoloģijas izstrādāšana,  priekšlikumu sagatavošana  apsekojuma metožu pilnveidošanai, lauka darbu analīze, apsekojuma rezultātu analīze utt.);
 • apkopot datus, tos analizēt, izdarīt aprēķinus, gatavot kopsavilkuma statistiskās tabulas saskaņā ar Oficiālās statistikas programmu un atbilstoši datu lietotāju pieprasījumiem;
 • veikt datubāzu un sagatavoto kopsavilkuma datu loģisko un matemātisko kontroli;
 • vadīt/līdzdarboties starptautisko organizāciju (Eiropas Savienības statistikas biroja, OECD, UNESCO, ANO institūciju) projektos statistiskās informācijas iegūšanā, kvalitātes uzlabošanā un informācijas aktualizēšanā. 

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai socioloģijā;
 • ne mazāk kā gada pieredze statistikas darbā;
 • ļoti labas prasmes darbā ar datoru (MS Office lietotnes: Excel, Word, Access,  Powerpoint);
 • prasmes darbā ar statistisko aprēķinu programmu IBM SPSS Statistics vai līdzīgu;
 • pieredze darbā ar datubāzēm ;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

1000–1150 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III B līmenī (10.mēnešalgu grupa).
 

Pieteikšanās termiņš: 
07.04.2017
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus  - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju  iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas  pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.