Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • nodrošināt atbalstu Pārvaldes ekspertu dalībai Eiropas un pasaules mēroga aktivitātēs statistikas jomā un koordinēt aktivitāšu darba kārtībās iekļauto horizontālo jautājumu koordināciju Pārvaldē;
 • koordinēt starptautisko organizāciju (ANO, OECD, u.c.) un citu valstu statistikas iestāžu dokumentu apriti CSP;
 • veikt CSP struktūrvienību sagatavoto vēstuļu, ziņojumu un citu uz Eurostat vai citām ES institūcijām nosūtāmo materiālu tulkošanu angļu valodā;
 • izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju sanāksmju darba materiālus, identificējot horizontālos jautājumus, un koordinēt informatīvās saiknes nodrošināšanu starp atbildīgajiem CSP ekspertiem;
 • veikt CSP darbinieku ārvalstu komandējumiem nepieciešamo transporta biļešu rezervēšanu, saņemšanu un komandējumu organizatorisko dokumentu (rēķinu, finanšu identifikācijas formu, apdrošināšanas polišu u.c.) izsniegšanu CSP darbiniekiem.
   

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams Eiropas studijās vai ekonomikā;
 • zināšanas par Eiropas Savienības institūciju darbu;
 • ne mazāk kā gada darba pieredze valsts pārvaldē, saistītā ar sadarbību ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas;
 • pieredze dokumentu un informatīvo materiālu sagatavošanā angļu valodā;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet);
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes,
 • prasme plānot un organizēt savu darbu un strādāt patstāvīgi.
   
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi kvalitātes vadībā vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

670–750 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 40. saimes II līmenī (8. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
05.11.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.