Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Tautas skaitīšanas daļa
 

Amats: 

Vecākais referents 

Pamatpienākumi: 
 • padziļināti apgūt un pielietot praksē uz administratīvajiem datu avotiem balstītas tautas skaitīšanas metodoloģiju;
 • piedalīties kārtējās tautas skaitīšanas sagatavošanas darbos, t.sk līdzdarboties administratīvo datu avotu izpētē un datu kvalitātes novērtēšanā;
 • piedalīties tautas skaitīšanas datubāzes, datu un metadatu daudzdimensiju tabulu, un tekstuālo metadatu sagatavošanā;
 • piedalīties nepieciešamo aprēķinu veikšanā un kvalitātes ziņojuma sagatavošanā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, informātikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā;
 • ne mazāk kā divu gadu darba pieredze ar ekonomiku, informātiku, statistiku, matemātiku vai socioloģiju saistītos amatos;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Excel, MS Word, MS Access);
 • IBM SPSS Statistics vai līdzīgas programmas pārzināšana;
 • pieredze darbā ar lielām datubāzēm (MS SQL);
 • ļoti labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • vēlamas zināšanas par ANO un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas jomā un prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī;
 • vēlama pieredze daudzdimensiju tabulu veidošanā. 
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus, darba vietu Rīgas centrā;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

750–880 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18. 6 apakšsaimes III B līmenī (10. mēnešalgu grupa).
 

Pieteikšanās termiņš: 
02.11.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.