Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Kultūras, izglītības, zinātnes un veselības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents 

Pamatpienākumi: 
 • veikt Oficiālās statistiskās programmas izpildi izglītības un kultūras statistikas jomā;
 • piedalīties administratīvo datu kvalitātes izvērtēšanā, uzturēšanā un datu analīzē, izmantojot gan tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūto informāciju no Izglītības un zinātnes ministrijas, gan informāciju no citiem administratīvo datu avotiem;
 • apkopot datus, tos analizēt, izdarīt aprēķinus, gatavot kopsavilkuma statistiskās tabulas saskaņā ar Oficiālo statistisko programmu un atbilstoši datu lietotāju pieprasījumiem;
 • veikt datubāzu un sagatavoto kopsavilkuma datu loģisko un matemātisko kontroli;
 • vadīt/līdzdarboties starptautisko organizāciju (Eiropas Savienības statistikas biroja, OECD ,UNESCO, ANO institūciju) projektos statistiskās informācijas iegūšanā, kvalitātes uzlabošanā un informācijas aktualizēšanā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā vai socioloģijā;
 • vēlama darba pieredze ar ekonomiku, statistiku, matemātiku vai socioloģiju saistītos amatos;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office lietojumprogrammām: Excel, Word, PowerPoint);
 • prasmes darbā ar vismaz vienu no statistisko aprēķinu programmām (IBM SPSS Statistics, R u.tml);
 • iemaņas darbam ar datubāzēm;
 • labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī.
   
Mēs piedāvājam: 
 • profesionālo izaugsmi vienā no lielākajām valsts iestādēm;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu, labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

669–800 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei.
Amats ir klasificēts 18.6. apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
10.07.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.