Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Sociālās statistikas departaments,
Iedzīvotāju statistikas daļa
 

Amats: 

Vecākais referents 

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties iedzīvotāju skaita un ilgtermiņa migrācijas novērtēšanā;
 • piedalīties datubāžu izveidošanā, kvalitātes izvērtēšanā, uzturēšanā un datu analīzē, izmantojot gan tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūto informāciju no Iedzīvotāju reģistra, gan informāciju no citiem administratīvo datu avotiem;
 • apkopot datus, tos analizēt, izdarīt aprēķinus, gatavot kopsavilkuma statistiskās tabulas saskaņā ar Valsts statistiskās informācijas programmu un atbilstoši datu lietotāju pieprasījumiem;
 • veikt datubāžu un sagatavoto kopsavilkuma datu loģisko un matemātisko kontroli;
 • uz iegūto individuālo statistikas datu pamata veidot un analizēt kopsavilkuma informāciju, salīdzināt to ar citiem pieejamiem datu avotiem, sagatavot priekšlikumus informācijas kvalitātes paaugstināšanas jomā.

Amata apraksts (.pdf)

Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā, matemātikā, demogrāfijā vai socioloģijā (vai tām tuva profila);
 • vēlama darba pieredze ar ekonomiku, statistiku, matemātiku, demogrāfiju vai socioloģiju saistītos amatos;
 • prasme profesionālā līmenī strādāt ar datoru (MS Office lietojumprogrammas : Excel, Word, PowerPoint);
 • prasmes darbā ar vismaz vienu no statistisko aprēķinu programmām (IBM SPSS Statistics, R vai līdzīgu);
 • pieredze darbā ar lielām datu bāzēm (piemēram, MS SQL);
 • labas analītiskās prasmes;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • prasme orientēties likumdošanas aktos, kas skar statistikas organizēšanu valstī.
Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
   
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

780–900 eiro atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 18.6 apakšsaimes III A līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Pieteikšanās termiņš: 
08.06.2016
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām (veidlapa  ir pieejama elektroniskā veidā CSP interneta vietnē www.csb.gov.lv sadaļā Darba piedāvājumi) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Konsultācijas  pa tālruni 67366851.

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz otro kārtu.