Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas metodoloģijas un kvalitātes departaments,
Kvalitātes vadības daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • administrēt, uzturēt un pilnveidot Pārvaldes Apsekojumu un aprēķinu dokumentēšanas sistēmu (turpmāk – ADS), kurā aprakstīta informācija par statistikas metodoloģiju un kvalitāti (metadati);
 • sagatavot Pārvaldes darba plāna darbu ierakstus statistikas projektu aprakstīšanai ADS un regulāri uzraudzīt to izpildi;
 • ik gadu sagatavot Valsts statistiskās informācijas programmas un ADS produktu atbilstības kodu tabulu;
 • apzināt un regulāri publicēt Pārvaldes mājaslapā kvalitātes ziņojumus par oficiālo statistiku, t.sk. Eiropas statistiku;
 • pilnveidot Pārvaldes statistikas kvalitātes metadatu sistēmu un piedalīties Pārvaldes attīstības projektos par metadatu jautājumiem;
 • veikt saraksti, rīkot sanāksmes, sagatavot un vadīt prezentācijas, organizēt apmācības par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • veicot darba pienākumus, sadarboties ar Pārvaldes struktūrvienībām un trešajām personām.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • C līmeņa 2.pakāpes latviešu valodas zināšanas (ļoti labas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • ļoti labas sadarbības un  komunikācijas prasmes un pieredze (t.sk. ar dažāda līmeņa darbiniekiem un trešajām personām);
 • labas prezentēšanas prasmes un pieredze;
 • ļoti labas datorprasmes (t.sk. MS Office lietojumprogrammās: Word, Excel, PowerPoint);
 • precizitāte;
 • prasme strādāt patstāvīgi;
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju;
 • vēlama pieredze darbā ar metadatiem.

Amata apraksts (.pdf)

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 17. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa)

Pieteikšanās termiņš: 
10.12.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7. panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 15 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851