Darba piedāvājums – vecākais referents

Struktūrvienība: 

Eiropas Savienības lietu koordinācijas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • uzturēt informatīvo saikni starp Pārvaldes vadību, struktūrvienībām un citām ar statistiskās informācijas gatavošanu saistītām institūcijām Eiropas Statistikas sistēmas komitejas (ESSK) dokumentu izvērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā;
 • koordinēt Pārvaldes ekspertu sagatavošanos dalībai Eiropas Savienības Padomes darba grupās, kā arī sadarbībā ar ekspertiem veikt pozīciju un instrukciju izstrādi par Eiropas Savienības tiesību aktu statistikas jomā projektiem;
 • koordinēt ES dokumentu vietnēs ievietoto dokumentu plūsmu Pārvaldes kompetences jomā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams - Eiropas studijas);
 • zināšanas par Eiropas Savienības institūciju darbu un lēmumu pieņemšanas procedūru;
 • labas zināšanas par Eiropas statistikas sistēmas uzbūvi;
 • vismaz viena gada darba pieredze valsts pārvaldē (vēlams - par Eiropas Savienības lietu koordinācijas jautājumiem);
 • darba pieredze sadarbībā ar nacionālajām un starptautiskajām institūcijām;
 • labas angļu valodas zināšanas (B 2 līmenis mutiski un rakstiski);
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office aplikācijas: Word ,Excel, Access, PowerPoint);
 • labas komunikācijas prasmes.

Amata apraksts (.pdf)

Mēs piedāvājam: 
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi;
 • darba vietu Rīgas centrā.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 940,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei
Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9.mēnešalgu grupa)

Pieteikšanās termiņš: 
25.11.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, Apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta 7.panta prasībām un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1 vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137, 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.