Darba piedāvājums - vecākais referents

Struktūrvienība: 

Statistikas datu apstrādes departaments,
Gada statistikas datu savākšanas un apstrādes daļa

Amats: 

Vecākais referents (2 amatu vietas)

Pamatpienākumi: 
  • veikt gada strukturālās statistikas un ceturkšņa statistikas apsekojumu mikrodatu masīva kvalitātes pārbaudi, iegūtās informācijas analīzi  un rezultātus novērtēšanu;
  • salīdzināt starppārskatu rezultātus;
  • veikt skaidrojošo darbu darbiniekiem pārskatu aizpildīšanas jautājumos savas kompetences ietvaros  un komunicēt ar statistiķiem sakarā ar kļūdām vai nepilnībām iesniegtajos pārskatos.
Prasības pretendentam: 
  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā  vai tām līdzīgā jomā;
  • vēlama ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze statistikas  pirmdatu vākšanā un apstrādē vai līdzīgā darbā;
  • ļoti labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word);
  • labas sadarbības un komunikācijas prasmes. 

Amatu apraksts (.pdf)

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
04.04.2015
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.