Darba piedāvājums - vecākais referents

Struktūrvienība: 

Uzņēmumu statistikas departaments,
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • veikt tiesību aktos noteiktās būvniecības īstermiņa statistikas nodrošināšanu;
 • atbildēt  par datu atbilstību būvniecības īstermiņa statistikas metodoloģijai, sekot tās izmaiņām un pielietošanas labajai praksei;
 • piedalīties būvniecības apsekojumu organizēšanā;
 • nodrošināt datu vākšanu par izsniegtajām būvatļaujām un būvniecības īstermiņa statistikas loģisko un aritmētisko kontroli, analīzi, aprēķinu un kopsavilkuma izstrādi;
 • nodrošināt īstermiņa būvniecības statistikas datu sagatavošanu un nosūtīšanu datu lietotājiem;
 • gatavot analītiskus datu kopsavilkumus un aprakstus, preses ziņojumus un publikācijas būvniecības statistikā.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība statistikā, ekonomikā,  matemātikā vai līdzīgā jomā;
 • pamatzināšanas  par Eiropas Savienības jautājumiem;
 • darba pieredze ar statistiku saistītā jomā ilgāka par gadu;
 • pieredze datu analīzē;
 • datorprasmes (MS Office aplikācijas : Word, Excel, Access, PowerPoint);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir pieejams šeit (.docx)

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no euro 669,00 līdz euro 800,00 atbilstoši profesionālajai pieredzei

Pieteikšanās termiņš: 
24.11.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.