Darba piedāvājums - Vecākais referents

Struktūrvienība: 

Lauksaimniecības statistikas departaments,
Vides un enerģētikas statistikas daļa

Amats: 

Vecākais referents

Pamatpienākumi: 
 • piedalīties valsts energobilances un vides kontu sagatavošanā;
 • piedalīties projektos, kas saistīti ar vides  kontu izstrādi un energoresursu apriti;
 • sadarboties ar starptautiskajām organizācijām par vides un enerģētikas statistikas jautājumiem;
 • sagatavot statistikas datus CSP publikācijām, kā arī datubāzēm.
Prasības pretendentam: 
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, statistikā vai  vides zinātnēs (priekšrocība ar specializāciju enerģētikā);
 • pieredze informācijas apstrādē un analīzē;
 • pieredze darbā ar liela apjoma datubāzēm;
 • labas datorprasmes (MS Office aplikācijas: Excel, Word, PowerPoint );
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Amata apraksts ir pieejams šeit (.docx).

Atalgojums pirms nodokļu nomaksas: 

no 669,00 euro līdz 800,00 euro (atbilstoši profesionālajai pieredzei)

Pieteikšanās termiņš: 
12.10.2014
Iesniedzamie dokumenti: 

Konkursa pretendenta aptaujas lapa

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Aizpildītās veidlapas kopā ar motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt CSP Personāla daļā vai atsūtīt pa pastu (LV-1301), pa e-pastu: personals [at] csb [dot] gov [dot] lv, faksu 67830137 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Konsultācijas pa tālruni 67366851.